Ola Sigvardsson: Sociala medier måste kunna prövas pressetiskt

Medievärlden september 2011

I juni tillsatte styrelsen för Norsk Presseforbund en kommitté av erfarna publicister. Uppgiften var att försöka svara på frågan om inlägg från journalister på Facebook och Twitter skulle kunna prövas av den norska motsvarigheten till Pressens Opinionsnämnd, PFU.

Rapporten blev offentlig den 5 september, men har redan gett upphov till en omfattande diskussion. Själv kommenterade jag den i en intervju med tidningen Journalisten den 7 september.

Rapporten är intressant, därför att den menar att sociala medier idag har blivit en så integrerad del i mediernas arbete att inlägg som publiceras i denna del av vår offentlighet också måste kunna prövas ur en pressetisk synvinkel.

Jag instämmer i den bedömningen. Samtidigt är det intressant att se att kommitténs rapport inte väjer för de stora svårigheter som finns med en sådan utveckling – och inte heller levererar färdiga svar i alla frågor, utan snarare lägger upp dem på bordet för diskussion.

När det gäller konton på Twitter eller Facebook som är startade av och öppet knutna till exempelvis en tidning är frågan minst problematisk. Här borde en prövning enligt de etiska reglerna för press, radio och TV kunna ske. Det gladde mig att Expressens Thomas Mattsson på sin blogg under torsdagen öppnade för en sådan utveckling.

Lika enkelt är det när det gäller journalisters privata konton som används för privata ändamål. Då kan naturligtvis ingen prövning ske av PO eller PON.

Svårigheten är den gråzon som uppstått där enskilda journalister väljer att använda sina privata konton i sin journalistiska verksamhet, som kanaler för publicering där de till exempel kommenterar eller kompletterar den verksamhet de bedriver på arbetstid.

Den norska kommittén väljer att säga att varje ärende måste bedömas för sig. Bedömningen måste ske utifrån kontonamn och profil, meddelandets innehåll och meddelarens yrkesroll. En prövning utesluts alltså inte. Även i det här fallet anser jag att kommittén valt en klok väg.

En annan komplicerad fråga är vem som ska stå ansvarig för eventuella etiska felsteg, skribenten eller tidningen, utgivaren. Den norska kommittén väljer att passa. Själv anser jag att det svenska pressetiska systemet inte kan hantera klander av enskilda skribenter. Vår lagstiftning och vår tradition understryker utgivarens ensamansvar. Så i de fall ett inlägg i sociala medier kan bli aktuellt för prövning av PO och PON kan det bara prövas gentemot utgivaren.

Att utgivaren inte har insyn i alla konton medarbetarna har är en självklarhet. Och så ska det vara. Däremot borde kanske utgivarna ta en diskussion med sina medarbetare framöver om hur och var den yrkesmässiga journalistiska verksamheten ska bedrivas i de sociala medierna.

Ola Sigvardsson

Allmänhetens Pressombudsman, PO

Fotnot: Läs kommitténs rapport på Norsk Presseforbunds hemsida.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-torsd kl 09.00-17.00. Fredag kl 09.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00. Dag före röd dag kl 09.00-12.00.


Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson