Hur PO arbetar

PO får in cirka 400 anmälningar om året. Det första PO granskar när en anmälan kommit in är om anmälan rör en tryckt periodisk skrift, om anmälaren är personligen berörd av publiceringen samt om publiceringen skett under de senaste 3 månaderna.

Om PO beslutar att utreda saken vidare skickas en kopia av klagomålet till den anmälda tidningen för yttrande. Tidningen ska normalt svara inom två veckor. En kopia på tidningens svar går sedan till anmälaren för kommentar. Varje sådan kommentar skickas tidningen för kännedom. Ibland kan det bli några omgångar till av korrespondens från både anmälare och tidning.

När korrespondensen är avslutad gör PO sin bedömning. Två alternativ finns:

1. PO anser efter sin analys av ärendet att tidningen avvikit från god publicistisk sed och tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada. Då kan PO inte själv utfärda klander mot tidningen. Istället hänskjuter PO saken för avgörande i Pressens Opinionsnämnd (PON).

2. PO finner att tidningen inte tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada och avskriver därför ärendet. Anmälaren kan överklaga en avskrivning till PON.


Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-torsd kl 09.00-17.00. Fredag kl 09.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00. Dag före röd dag kl 09.00-12.00.


Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson