Instruktion för Allmänhetens Pressombudsman (PO)

§ 1
Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att råda och bistå enskilda som känner sig förfördelade av publicitet rörande material som omfattas av utgivaransvaret enligt TF och YGL i periodisk skrift och Internetpubliceringar, på eget initiativ eller efter anmälan undersöka avvikelser från god publicistisk sed, eventuellt hänskjuta sådana ärenden till Pressens Opinionsnämnd (PON) för avgörande samt genom opinionsbildning verka för god publicistisk sed.
Ifråga om Internetpubliceringar har PO:s uppgift följande begränsningar:
a) Granskningen skall avse Internetpubliceringar från företag som är representerade i Pressens Samarbetsnämnd och från företag som till PO/PON anmält att man ansluter sig till det pressetiska systemet.
b) Granskningen skall omfatta sådana Internetpubliceringar som avses i 1 kap. 9 § första stycket, 1p. yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, och motsvarande internetpubliceringar för vilka det finns utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § andra stycket YGL.
c) Granskningen omfattar även anmälningar mot publiceringar på konton i sociala medier om kontot tillhör företaget eller, i tillämpliga fall, annan som omfattas av punkten a) ovan.
d) Granskningen gäller endast sådana Internetpubliceringar som utgivaren kan kontrollera.


§ 2
Anmälan skall vara skriftlig. Om den gäller en Internetpublicering skall utskrift av avsedd publicering bifogas.

§ 3
PO biträdes närmast av Allmänhetens Biträdande Pressombudsman (bitr. PO). När PO är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas denna av biträdande PO. Denne inträder efter beslut av PO även i övrigt i hans ställe vid behandling av visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Bitr. PO får ej vidta åtgärd eller fatta beslut som rubbar eller ändrar av PO meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Besöksadress Kungsgatan 62, Stockholm Postadress Box 223 10, 104 22 STOCKHOLM E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon 08-692 46 20 Telefontid Mån-torsd kl 09.00-17.00. Fredag kl 09.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00. Dag före röd dag kl 09.00-12.00.


Ansvarig utgivare Ola Sigvardsson